Energetyka Przemysłowa i Odnawialna

Plany zajęć na semestr letni 2022/2023 dla kierunku Energetyka Przemysłowa i Odnawialna (aktualizacja planu)

OZNACZENIA W PLANIE ZAJĘĆ

STUDIA STACJONARNE                                       Uwaga! priorytetowy jest plan stronie WIŚiE

wykaz tygodni w s. zimowym r.a. 2023/24

 

2 semestr Energetyka przemysłowa i odnawialna studia stacjonarne II stopnia(03.10.23) 

harmonogram sesji letniej 2022/2023 studia stacjonarne (23.06.23)

STUDIA NIESTACJONARNE

rozkład zjazdów w s. zimowym r.a. 2023/24

3 semestr Energetyka przemysłowa i odnawialna studia niestacjonarne II stopnia(09.10.23) 

harmonogram sesji letniej 2022/2023 studia niestacjonarne (19.06.23)