Terminy posiedzeń

Harmonogram posiedzeń Rady Dyscypliny inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki Politechniki Poznańskiej.

  1. 15 stycznia 2020 r.
  2. 27 marca 2020 r.
  3. 29 maj 2020 r.
  4. 03 lipca 2020 r.