Rada interesariuszy zewnętrznych

Rada Interesariuszy stanowi dobrowolne ciało opiniodawczo-doradcze i konsultacyjne powołane w trosce o zapewnienie studentom najwyższych standardów kształcenia. Swoje zadania wykonuje na posiedzeniach zwoływanych i prowadzonych przez Dziekana. Do zadań Rady należy konsultowanie i opiniowanie programów studiów realizowanych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Poznańskiej.

 

 

 • Dariusz Biernat, Wojskowe Zakłady Lotnicze Bydgoszcz
 • Bolesław Bródka, Power Engineering Transformatory sp. z o.o.
 • Katarzyna Chołast, PGNiG Oddział w Odolanowie
 • Paweł Chudziński, Aquanet Poznań
 • Marcin Czajkowski, Agencja Promocji Inwestycji
 • Grzegorz Dembski, NAVIC Engineering Polska
 • Dalida Gepfert, Veolia Energia
 • Anna Graczyk, Aquanet Poznań
 • Wojciech Grządzielski, Polska Spółka Gazownictwa w Poznaniu
 • Piotr Jędrzejczak, Polskie Sieci Elektroenergetyczne
 • Wojciech Kasprzak, Polskie Sieci Elektroenergetyczne
 • Jacek Krawczyk, Polskie Sieci Elektroenergetyczne
 • Andrzej Kulesa, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Romuald Lenkajtis, Agencja Wspierania Ochrony Środowiska sp. z o. o.
 • Jan Pic, Veolia Energia
 • Piotr Piechocki, Polskie Sieci Elektroenergetyczne
 • Wojciech Prokopowicz, Akademia Sztuki Wojennej
 • Paweł Pruss, AQUA S.A.
 • Wojciech Ratajczak, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Łukasz Rybacki, TERLAN, Spółka z o.o.
 • Jerzy Stroiński, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Dariusz Szewczyk, ICS Industrial Combustion Systems S.A.