Energetyka Przemysłowa i Odnawialna

Plany zajęć na semestr letni 2023/2024 dla kierunku Energetyka Przemysłowa i Odnawialna (aktualizacja planu)

OZNACZENIA W PLANIE ZAJĘĆ

STUDIA STACJONARNE                                       Uwaga! priorytetowy jest plan stronie WIŚiE

wykaz tygodni s. zimowy r.a. 2024/25

wykaz tygodni w s. letnim r.a. 2023/24

1 semestr Energetyka przemysłowa i odnawialna studia stacjonarne II stopnia(07.03.24)

3 semestr Energetyka przemysłowa i odnawialna studia stacjonarne II stopnia(13.05.24)

harmonogram sesji letniej 2023/2024 studia stacjonarne 

STUDIA NIESTACJONARNE