Data dodania

Dr inż. Bartosz Ceran jednym z edukatorów w zakresie energetyki jądrowej

W ramach projektu Ministerstwa Klimatu i Środowiska w tym roku przeprowadzano już ponad 200 lekcji o zmianach klimatu, energii i energetyce jądrowej. Lekcje odbywają się w szkołach podstawowych (klasy VII-VIII) i ponadpodstawowych w całym kraju.

Jednym z edukatorów w zakresie energetyki jądrowej był nasz pracownik, dr inż. Bartosz Ceran z Instytutu Elektroenergetyki. 😊

Swoje wykłady wygłosił w następujących szkołach:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim

2. Szkoła Podstawowa w Mokronosie 

3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim

4. Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 w Poznaniu im. ks. Piotra Wawrzyniaka

Więcej informacji na stronie Ministerstwa https://www.gov.pl/.../juz-ponad-200-lekcji-o-atomie-w...

jak i na FB Polski Atom https://www.facebook.com/polskiatom.govpl

@Politechnika Poznańska

PL