POMOST

Wymiana międzyuczelniana w kręgu poznańskich uczelni w ramach programu PoMost umożliwi studentom realizację wybranego przedmiotu (za wyjątkiem zajęć WF i z języków obcych) na innej uczelni w Poznaniu.  Porozumienie zawarły partnerskie uczelnie Miasta Poznania. To wyjątkowa szansa na rozwój nowych perspektyw naukowych i eksplorację obszarów niedostępnych na macierzystych uczelniach.

W programie uczestniczą następujące uczelnie miasta Poznania:

1. Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

2. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

3. Politechnika Poznańska 

4. Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

5. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

6. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

7. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

8. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Jednostki odpowiedzialne za sprawy formalne i organizacyjne studentów biorących udział w programie.

Zachęcamy do zapoznania się z procedurą udziału w programie PoMost.

 

Procedura dla studentów spoza PP

Procedura dla studentów z PP