Szanowni Państwo,

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Politechnice Poznańskiej informujemy, że z dniem 1 stycznia 2020 r. przestał istnieć Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

Obecnie znajdujecie się Państwo na stronie Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, gdzie znajdziecie Państwo informacje dotyczące kierunków studiów:

Energetyka, Energetyka Przemysłowa i Odnawialna, Inżynieria Lotnicza oraz Inżynieria Środowiska.

Informacje dotyczące kierunków studiów:

Budownictwo oraz Budownictwo Zrównoważone

znajdziecie Państwo na stronie Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu https://wilit.put.poznan.pl/.

Studenci

Informacje dla Studentów: Plany, Materiały, Stypendia, Domy studenckie

Pracownicy

Informacje dla pracowników Wydziału

Rekrutacja

Informacje dla kandydatów
na studentów Wydziału