Uchwały Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

Rok akademicki 2020/21

 • Uchwała nr 1/D/2020/21 z dnia 22.01.2021 r. w sprawie zatwierdzenia procedury dotyczącej jakości kształcenia - hospitacji zajęć na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki.pdf
 • Uchwała nr 2/D/2020/21 z dnia 22.01.2021 r. w sprawie aktualizacji Regulaminu określającego warunki i tryb kwalifikacji studentów kierunku Inżynieria Lotnicza na specjalność "Pilotaż statków powietrznych" w roku akademickim 2020/21.pdf
 • Uchwała nr 14/OR/2020/21 z dnia 12.02.2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku dr inż. Justyny Michalak o nagrodę indywidualną rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia dydaktyczne.pdf
 • Uchwała nr 15/OR/2020/21 z dnia 12.02.2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku dr. inż. Mateusza Łężyka o nagrodę indywidualną rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia dydaktyczne.pdf
 • Uchwała nr 16/OR/2020/21 z dnia 12.02.20201 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku dr. inż. Jędrzeja Bylki, dr hab. inż. Aliny Pruss, prof. PP, dr. inż. Tomasza Schillera o nagrodę zespołową rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia dydaktyczne.pdf
 • Uchwała nr 3/D/2020/21 z dnia 12.02.2021 r. w sprawie poparcia zmiany programu studiów dla kierunku Inżynieria Lotnicza.pdf
 • Uchwała nr 17/OR/2020/21 z dnia 19.02.2021 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium finansowego Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki na rok 2021.pdf
 • Uchwała nr 18/OR/2020/21 z dnia 23.04.2021 r. w sprawie zatwierdzenia procedury oceny pracy dziekanatu.pdf
 • Uchwała nr 4/D/2020/21 z dnia 21.05.2021 r. w sprawie zaopiniowania programów studiów  na kierunku Elektroenergetyka, studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia.pdf
 • Uchwała nr 19/OR/2020/21 z dnia 25.06.2021 r. w sprawie poparcia wniosków o nagrody z funduszu nagród rektora za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w roku 2020.pdf
 • Uchwała nr 20/OR/2020/21 z dnia 25.06.2021 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego za rok 2020.pdf
 • Uchwała nr 5/D/2020/21 z dnia 25.06.2021 r. w sprawie poparcia zmian w regulaminie praktyk na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki.pdf
 • Uchwała nr 6/D/2020/21 z dnia 28.09.2021 r. w sprawie poparcia zmian w regulaminie w sprawie określenia warunków i trybu kwalifikacji studentów kierunku Inżynieria Lotnicza na specjalność „Pilotaż statków powietrznych" w roku akademickim 2021/22.pdf
 • Uchwała nr 7/D/2020/21 z dnia 28.09.2021 r. w sprawie przyjęcia limitu osób na specjanlość Pilotaż Statków Powietrznych na rok akademicki 2021/22.pdf
 • Uchwała nr 1/OR/2021/22 z dnia 26.10.2021 r. w sprawie zaopiniowania wydziałowych zasad przyznawania nagród Rektora Politechniki Poznańskiej.pdf
 • Uchwała nr 2/OR/2021/22 z dnia 01.12.2021 w sprawie zaopiniowania prowizorium finansowego Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki na rok 2022.pdf
 • Uchwała nr 3/OR/2021/22 z dnia 22.03.2022 w sprawie zaopiniowania wniosku dr. inż. Bartosza Cerana oraz mgr inż. Agaty Mielcarek o nagrodę rektora PP za osiągnięcia naukowe .pdf
 • Uchwała nr 4/OR/2021/22 z dnia 22.03.2022 w sprawie zaopiniowania wniosku dr inż. Bartosza Zieglera o nagrodę rektora PP za osiągnięcia organizacyjne.pdf
 • Uchwała nr 5/OR/2021/22 z dnia 05.04.2022 w sprawie zaopiniowania wniosku o utworzenie nowego kierunku studiów I stopnia - "Lotnictwo". .pdf
 • Uchwała nr 6/OR/2021/22 z dnia 26.05.2022 w sprawie zaopiniowania wniosku dr. hab. inż. Bartosza Cerana z Instytutu Elektroenergetyki o nagrodę indywidualną ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej.pdf
 • Uchwała nr 7/OR/2021/22 z dnia 21.06.2022 w sprawie poparcia wniosków o nagrody Rektora za rok 2021.pdf
 • Uchwała nr 8/OR/2021/22 z dnia 20.09.2022 w sprawie przyjęcia strategii rozwoju wydziału.pdf
 • Uchwała nr 1/D/2021/22 z dnia 20.09.2022 w sprawie zaopiniowania programu studiów na kierunku Green Energy, studia stacjonarne II stopnia.pdf
 • Uchwała nr 1/D/2022/23 z dnia 18.10.2022 w sprawie zaopiniowania zmian w programach studiów dla kierunku Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia..pdf
 • Uchwała nr 1/OR/2022/23 z dnia 22.11.2022 w sprawie zatwierdzenia prowizorium finansowego WISIE na rok 2023.pdf
 • Uchwała nr 2/OR/2022/23 z dnia 21.02.2023 w sprawie zaopiniowania wniosku dr. inż. Bartosza Ciupka o nagrodę rektora PP za osiągnięcia dydaktyczne.pdf
 • Uchwała nr 3/OR/2022/23 z dnia 21.02.2023 w sprawie zaopiniowania wniosku dr. hab. inż. Łukasza Amanowicza oraz dr. inż. Tomasza Schillera o nagrodę rektora PP za osiągnięcia dydaktyczne.pdf
 • Uchwała nr 4/OR/2022/23 z dnia 21.02.2023 w sprawie zaopiniowania wniosku dr. hab. inż. Zbysława Dymaczewskiego, prof. PP, dr. inż. Jędrzeja Bylki, dr. inż. Tomasza Schillera, dr inż. Małgorzaty Komorowskiej – Kaufman, dr. inż. Rafała Brodziaka, dr inż. Agnieszki Szuster – Janiaczyk, dr inż. Katarzyny Jaszczyszyn, dr inż. Karoliny Mazurkiewicz, mgr. inż. Wiktora Gielniaka, mgr inż. Natalii Kolwicz o zespołową nagrodę rektora PP za osiągnięcia organizacyjne.pdf
 • Uchwała nr 5/OR/2022/23 z dnia 21.02.2023 w sprawie zaopiniowania wniosku dr. hab. inż. Bartosza Cerana z Instytutu Elektroenergetyki o nagrodę indywidualną Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej.pdf
 • Uchwała nr 6/OR/2022/23 z dnia 21.02.2023  w sprawie zaopiniowania wniosku dr inż. Anny Duber z Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych o nagrodę indywidualną Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej.pdf
 • Uchwała nr 2/D/2022/23 z dnia 21.02.2023 w sprawie zaopiniowania zmian w programach studiów dla kierunku Inżynieria Środowiska, studia I stopnia.pdf
 • Uchwała nr 7_OR-2022_23 z dnia 06.06.2023r w sprawie zaopiniowania propozycji programu studiów podyploowych pn. "Energetyka Jądrowa".pdf
 • Uchwała nr 8_OR-2022_23 z dnia 20.06.2023 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nagrody z funduszu nagród rektora za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w roku 2022.pdf
 • Uchwała_3_D_2022_23 z dnia 19.09.2023 r. w sprawie zaopiniowania programu studiów dla kierunku Energetyka Jądrowa, studia stacjonarne II stopnia.pdf
 • Uchwała nr 9_OR-2022_23 z dnia 19.09.2023 r. w sprawie zaopiniowania propozycji programu studiów podyplomowych pn. "Technologie bezwykopowe renowacji rurociągów".pdf
 • Uchwała nr 10_OR-2022_23 z dnia 19.09.2023 r. w sprawie zaopiniowania programu studiów podyplomowych pn. "Energia - fundament odporności infrastruktury krytycznej.pdf

Rok  akademicki 2023/24