Uchwały Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

Rok akademicki 2020/21

 • Uchwała nr 1/D/2020/21 z dnia 22.01.2021 r. w sprawie zatwierdzenia procedury dotyczącej jakości kształcenia - hospitacji zajęć na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki.pdf
 • Uchwała nr 2/D/2020/21 z dnia 22.01.2021 r. w sprawie aktualizacji Regulaminu określającego warunki i tryb kwalifikacji studentów kierunku Inżynieria Lotnicza na specjalność "Pilotaż statków powietrznych" w roku akademickim 2020/21.pdf
 • Uchwała nr 14/OR/2020/21 z dnia 12.02.2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku dr inż. Justyny Michalak o nagrodę indywidualną rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia dydaktyczne.pdf
 • Uchwała nr 15/OR/2020/21 z dnia 12.02.2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku dr. inż. Mateusza Łężyka o nagrodę indywidualną rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia dydaktyczne.pdf
 • Uchwała nr 16/OR/2020/21 z dnia 12.02.20201 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku dr. inż. Jędrzeja Bylki, dr hab. inż. Aliny Pruss, prof. PP, dr. inż. Tomasza Schillera o nagrodę zespołową rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia dydaktyczne.pdf
 • Uchwała nr 3/D/2020/21 z dnia 12.02.2021 r. w sprawie poparcia zmiany programu studiów dla kierunku Inżynieria Lotnicza.pdf
 • Uchwała nr 17/OR/2020/21 z dnia 19.02.2021 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium finansowego Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki na rok 2021.pdf
 • Uchwała nr 18/OR/2020/21 z dnia 23.04.2021 r. w sprawie zatwierdzenia procedury oceny pracy dziekanatu.pdf
 • Uchwała nr 4/D/2020/21 z dnia 21.05.2021 r. w sprawie zaopiniowania programów studiów  na kierunku Elektroenergetyka, studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia.pdf
 • Uchwała nr 19/OR/2020/21 z dnia 25.06.2021 r. w sprawie poparcia wniosków o nagrody z funduszu nagród rektora za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w roku 2020.pdf
 • Uchwała nr 20/OR/2020/21 z dnia 25.06.2021 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego za rok 2020.pdf
 • Uchwała nr 5/D/2020/21 z dnia 25.06.2021 r. w sprawie poparcia zmian w regulaminie praktyk na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki.pdf
 • Uchwała nr 6/D/2020/21 z dnia 28.09.2021 r. w sprawie poparcia zmian w regulaminie w sprawie określenia warunków i trybu kwalifikacji studentów kierunku Inżynieria Lotnicza na specjalność „Pilotaż statków powietrznych" w roku akademickim 2021/22.pdf
 • Uchwała nr 7/D/2020/21 z dnia 28.09.2021 r. w sprawie przyjęcia limitu osób na specjanlość Pilotaż Statków Powietrznych na rok akademicki 2021/22.pdf
 • Uchwała nr 1/OR/2021/22 z dnia 26.10.2021 r. w sprawie zaopiniowania wydziałowych zasad przyznawania nagród Rektora Politechniki Poznańskiej.pdf