Inżynieria Środowiska

PLANY STUDIÓW

dla I-III roku w r.a. 2021/2022

Studia stacjonarne I stopnia

Studia niestacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne II stopnia

Studia niestacjonarne II stopnia

dla IV,V roku w r.a. 2021/2022

Studia stacjonarne I stopnia - dr hab. inż. Tomasz Mróz

Studia niestacjonarne I stopnia- dr inż. Tomasz Schiller

Karty przedmiotów ETCS Efekty Uczenia się