Rada interesariuszy zewnętrznych

Rada Interesariuszy stanowi dobrowolne ciało opiniodawczo-doradcze i konsultacyjne powołane w trosce o zapewnienie studentom najwyższych standardów kształcenia. Swoje zadania wykonuje na posiedzeniach zwoływanych i prowadzonych przez Dziekana. Do zadań Rady należy konsultowanie i opiniowanie programów studiów realizowanych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Poznańskiej.

 

 • Dariusz Biernat, Wojskowe Zakłady Lotnicze Bydgoszcz

 • Bolesław Bródka, Power Engineering Transformatory sp. z o.o.

 • Katarzyna Chołast, PGNiG Oddział w Odolanowie

 • Paweł Chudziński, Aquanet Poznań

 • Marcin Czajkowski, Agencja Promocji Inwestycji

 • Grzegorz Dembski, NAVIC Engineering Polska

 • Dalida Gepfert, Veolia Energia

 • Anna Graczyk, Aquanet Poznań

 • Wojciech Grządzielski, Polska Spółka Gazownictwa w Poznaniu

 • Piotr Jędrzejczak, Polskie Sieci Elektroenergetyczne

 • Wojciech Kasprzak, Polskie Sieci Elektroenergetyczne

 • Jacek Krawczyk, Polskie Sieci Elektroenergetyczne

 • Jan Pic, Veolia Energia

 • Piotr Piechocki, Polskie Sieci Elektroenergetyczne

 • Wojciech Prokopowicz, Akademia Sztuki Wojennej

 • Jerzy Stroiński, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 • Dariusz Szewczyk, ICS Industrial Combustion Systems S.A.

 • Marek Szymankiewicz, Enea Operator

 • Beata Zięba,  LUMEL S.A.