Dziekanat

STUDIA STACJONARNE

Stanowisko 1

Arleta Pieńkowska

lic. Arleta PIEŃKOWSKA  – St. spec. ds. admin.

 • Energetyka I stopień
 • Energetyka II stopień
 • Inżynieria Lotnicza I stopień
 • Godziny przyjęć: Pn. | Wt. | Czw. | Pt. w godz. 11:15 – 14:00, pokój 133
 • Telefon: + 48 61 665 2410
 • Email: arleta.pienkowska@put.poznan.pl

 

Stanowisko 2

Hanna Wesołowską

Hanna WESOŁOWSKA  – Specjalista

 • Inżynieria środowiska I stopień
 • Inżynieria środowiska II stopień
 • Energetyka przemysłowa i odnawialna II stopień
 • Godziny przyjęć: Pn. | Wt. | Czw. | Pt. w godz. 11:15 – 14:00, pokój 133
 • Telefon: + 48 61 665 2412
 • Email: hanna.wesolowska@put.poznan.pl

 

STUDIA NIESTACJONARNE 

 • Godziny przyjęć: Pn. nieczynne | Wt., Czw. 11:00 – 17:00 | Śr., Pt. 10:30 – 14:30 | So (zjazdowe) 08:30 – 14:30, „budynek z zegarem”, pok. 17
 • Telefon: Energetyka, Inżynieria Środowiska +61 665 2949, 2945
 • Email: zco.dziekanat@put.poznan.pl

 


 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU 

 

Katarzyna Mikołajczak

mgr Katarzyna MIKOŁAJCZAK - Specjalista ds. administracyjnych 

 • Sekretarz Dziekana
 • postępowania doktorskie, habilitacyjne i profesorskie
 • zatrudnienia, przeszeregowania i awanse,
 • sprawy wydawnicze
 • organizacja posiedzeń Rady Wydziału, Rady Dyscypliny
 • nagrody (rektorskie, ministra i inne)
 •  
 • Godziny przyjęć: 09:00 – 14:00, pokój 134
 • Telefon: + 48 61 665 2400
 • Emailkatarzyna.mikolajczak@put.poznan.pl

 

Emilia Gielniak

mgr inż. Emilia GIELNIAK – Starszy specjalista ds. procesu dydaktycznego

 • Plany zajęć
 • Przydział sal
 • Różnice programowe
 • Koordynator USOK
 • Koordynator USOS
 • wymiana międzynarodowa, ERASMUS+
 • Godziny przyjęć: Pn. | Wt. | Czw. | Pt. w godz. 08:00 – 14:00, pokój 135
 • Telefon: + 48 61 665 2490
 • Email: emilia.gielniak@put.poznan.pl

 

Dorota Nawrocka

mgr Dorota NAWROCKA – Kierownik Administracyjny Wydziału