INSTYTUT

REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE

II STOPNIA

 

Wybierz pewną przyszłość.

Zapisz się na kierunek Energetyka Przemysłowa i Odnawialna! 

Szukasz studiów, które dadzą Ci pewną pracę oraz  stabilizację finansową? W związku z olbrzymią skalą planowanych inwestycji, sektor energetyczny boryka się z olbrzymimi brakami wysoko wykwalifikowanej kadry. Studia Energetyka Przemysłowa i Odnawialna wychodzą naprzeciw temu wyzwaniu. Specjalistyczna kadra oraz nowocześnie wyposażone laboratoria badawcze pozwalają kompleksowo kształcić wysokiej jakości specjalistów. Od lat z powodzeniem znajdują oni pracę w przedsiębiorstwach wytwarzania, magazynowania, przesyłania i dystrybucji energii jak również uczestniczą w projektach inwestycyjnych oraz naukowo-badawczych.
Nasz kierunek to:
 • dwie unikatowe w Polsce specjalności: Energetyka Cieplna i Odnawialna oraz Technologie Gazowe i Energetyka Odnawialna,
 • 3 semestralny tryb nauczania,
 • zajęcia prowadzone przez dydaktyków z doświadczeniem pracy w przemyśle,
 • wizyty studyjne i laboratoria prowadzone na obiektach przemysłowych.

 

Ważne informacje:
A
B

 

Zobacz co studenci sądzą o naszym kierunku !

 

 

W linku poniżej prezentacja opisującą kierunek i poruszane na nim treści: https://drive.google.com/file/d/1vjDtyGpd8t0hPlk7fxkHJCRG5gJnto9-/view?fbclid=IwAR0vT8aE9kN1DFzXBMFkf0AbhGNlDGDyK3m6zDGOr6Ew9tfX3hC-ZKtWlWI

 

EUROPA STAWIA NA EKOLOGIĘ !!
 
Dlaczego studiowanie na kierunku Energetyka Przemysłowa i Odnawialna jest tak perspektywiczne?
 
Gospodarka Polski oraz Europy stoi przed wyzwaniem transformacji sektora energetycznego do nisko oraz zeroemisyjnych technologii. Ponadto przestarzała sieć elektroenergetyczna wymaga kompleksowej modernizacji. Strategią w polityce spójności UE na lata 2021-2027 jest bardziej przyjazna dla  środowiska i niskoemisyjna gospodarka. Jest to propozycja mająca na celu rozwiązanie perturbacji gospodarczych wywołanych pandemią COVID 19. Planuje się wpompować do gospodarki ponad 100 mld€ poprzez inwestycje w sektor energetyczny. Istotna część tej kwoty trafi do naszego kraju.
 
Strategia UE odnośnie energetyki:
 • promowanie środków na rzecz efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych;
 • promowanie odnawialnych źródeł energii;
 • rozwój inteligentnych systemów sieci energetycznych oraz systemów magazynowania energii
 • termomodernizację budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej wraz z instalacją urządzeń OZE
 • efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach wraz z instalacją urządzeń OZE
 • modernizację i budowę systemów ciepłowniczych i chłodniczych
 • budowę i rozbudowę jednostek wysokosprawnej kogeneracji
 • projekty w zakresie badań, rozwoju i wdrażania innowacyjnych, niskoemisyjnych technologii energetycznych

Nie przegap swojej szansy!!