Terminy posiedzeń

Harmonogram posiedzeń Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Poznańskiej

Rok akademicki 2021/2022

1. 23.11.2021

2. 14.12.2021

3. 18.01.2022.

4. 15.02.2022 - rezerwowa  

5. 22.03.2022

6. 26.04.2022

7. 24.05.2022

8. 21.06.2022

9. 05.07.2022 - rezerwowa

10. 20.09.2022