Uchwały Rady Dyscypliny inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki

Rok akademicki 2020/21:

 • Uchwała nr 1/N/2020/21 z dnia 09.10.2020 r. w sprawach powołania recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. Bartosza Radomskiego.pdf
 • Uchwała nr 2/N/2020/21 z dnia 20.11.2020 r. sprawie powołania promotora w osobie dr. hab. inż. Zbysława Dymaczewskiego, prof. PP dla mgr Nchouweta M.Sechout Arouna, słuchacza SD.pdf
 • Uchwała nr 3/N/2020/21 z dnia 20.11.2020 r. w sprawie powołania promotora w osobie dr. hab. inż.Piotra Oleśkowicza - Popiela, prof. PP dla mgr inż. Zuzanny Dembowskiej, słuchaczki I roku SD.pdf
 • Uchwała nr 4/N/2020/21 z dnia 20.11.2020 r. w sprawie powołania promotora w osobie dr. hab. inż.Piotra Oleśkowicza - Popiela, prof. PP dla mgr inż. Aleksandry Gęsickiej, słuchaczki I roku SD.pdf
 • Uchwała nr 5/N/2020/21 z dnia 20.11.2020 r. w sprawie powołania promotora pomocniczego w osobie dr. inż. Mateusza Łężyka dla mgr inż. Aleksandry Gęsickiej, słuchaczki I roku SD.pdf
 • Uchwała nr 6/N/2020/21 z dnia 11.12.2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Bartosza Radomskiego oraz dopuszczenia do publicznej obrony.pdf
 • Uchwała nr 1/A/2020/21 z dnia 15.01.2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. Bartoszowi Radomskiemu.pdf
 • Uchwała nr 7/N/2020/21 z dnia 12.02.2021 r. w sprawach powołania recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. Karola Bandurskiego.pdf
 • Uchwała nr 8/N/2020/21 z dnia 12.02.2021 r. w sprawie odwołania dr hab. inż., prof. PP z funkcji promotora w przewodzie doktorskim mgr inż. Marii Teresy Małek.pdf
 • Uchwała nr 9/N/2020/21 z dnia 12.02.2021 r. w sprawie powołania prof. dr hab. inż. Haliny Koczyk na promotora w przewodzie doktorskim mgr inż. Marii Teresy Małek.pdf
 • Uchwała nr 10/N/2020/21 z dnia 13.03.2021 w sprawach powołania recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr inż. Joanny Sinackiej.pdf
 • Uchwała nr 11/N/2020/21 z dnia 09.04.2021 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Karola Bandurskiego oraz dopuszczenia do publicznej obrony.pdf
 • Uchwała nr 12/N/2020/21 z dnia 21.05.2021 r. w sprawie powołania promotora w osobie prof. dr. hab. Piotra Oleśkowicz - Popiela oraz promotora pomocniczego w osobie dr. inż. Mateusza Łężyka dla mgr. inż. Filipa Brodowskiego.pdf
 • Uchwała nr 13/N/2020/21 z dnia 21.05.2021 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Sinackiej oraz dopuszczenia do publicznej obrony.pdf
 • Uchwała nr 14/N/2020/21 z dnia 21.05.2021 r. w sprawach powołania recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr inż. Agnieszki Weychan.pdf
 • Uchwała nr 2/A/2020/21 z dnia 21.05.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Damiana Joachimiaka.pdf
 • Uchwała nr 3/A/2020/21 z dnia 11.06.2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno - technicznych mgr inż. Joannie Sinackiej.pdf
 • Uchwała nr 15/N/2020/21 z dnia 25.06.2021 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Weychan oraz dopuszczenia do publicznej obrony.pdf
 • Uchwała nr 16/N/202/21 z dnia 25.06.2021 r. w sprawach powołania recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr inż. Magdaleny Budych - Górznej.pdf
 • Uchwała nr 17/N/2020/21 z dnia 25.06.2021 r. w sprawie powołania promotora w osobie prof. dr. hab. Andrzeja Frąckowiaka oraz promotora pomocniczego w osobie dr. inż. Wojciecha Prokopowicza dla mgr. inż. Dariusza Łukowskiego.pdf
 • Uchwała nr 4/A/2020/21 z dnia 25.06.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Dobrochny Ginter - Kramarczyk.pdf
 • Uchwała nr 5/A/2020/21 z dnia 09.07.2021 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej dla dr. inż. Damiana Joachimiaka.pdf
 • Uchwała nr 6/A/2020/21 z dnia 09.07.2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno - technicznych mgr inż. Agnieszce Weychan.pdf
 • Uchwała nr 18/N/2020/21 z dnia 28.09.2021 r. w sprawie powołania promotora w osobie dr. hab. inż. Krzysztofa Walczaka, prof. PP oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej mgr. inż. Wiesława Gila.pdf
 • Uchwała nr 7/A/2020/21 z dnia 28.09.2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno - technicznych dr inż. Damianowi Joachimiakowi.pdf

Rok akademicki 2021/22:

 • Uchwała nr 1/A/2021/22 z dnia 26.10.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Magdy Joachimiak.pdf
 • Uchwała nr 1/N/2021/22 z dnia 26.10.2021 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Budych - Górznej oraz dopuszczenia do publicznej obrony.pdf
 • Uchwała nr 2/A/2021/22 z dnia 26.10.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Bartosza Cerana.pdf
 • Uchwała nr 2/N/2021/22 z dnia 26.10.2021 r. w sprawie powołania promotora w osobie dr. hab. inż. Rafała Ślefarskiego, prof. PP oraz promotora pomocniczego w osobie dr. inż. Radosława Jankowskiego rozprawy doktorskiej mgr. inż. Karola Gołosia, doktoranta Szkoły Doktorskiej.pdf
 • Uchwała nr 3/A/2021/22 z dnia 26.10.2021 r. w sprawie powołania Komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno - technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, wszczętego na wniosek dr inż. Dobrochny Ginter - Kramarczyk.pdf
 • Uchwała nr 3/N/2021/22 z dnia 26.10.2021 r. w sprawie powołania promotora w osobie dr. hab. inż.Marka Juszczaka oraz promotora pomocniczego w osobie dr. inż. Łukasza Amanowicza rozprawy doktorskiej mgr. inż. Dawida Czajora, doktoranta Szkoły Doktorskiej.pdf
 • Uchwała nr 4/N/2021/22 z dnia 26.10.2021 r. w sprawie powołania promotora pomocniczego w osobie dr. inż. Karola Bandurskiego rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Pałaszyńskiej.pdf
 • Uchwała nr 5/N/2021/22 z dnia 23.11.2021 r. w sprawach powołania recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. Dariusza Łukowskiego.pdf
 • Uchwała nr 6/N/2021/22 z dnia 23.11.2021 r. w sprawach powołania recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. Wiesława Gila.pdf
 • Uchwała nr 7/N/2021/22 z dnia 23.11.2021 r. w sprawie powołania promotora pomocniczego w osobie dr. inż. Bartosza Zieglera rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Rosińskiej.pdf
 • Uchwała nr 4/A/2021/22 z dnia 19.11.2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno - technicznych mgr inż. Magdalenie Budych - Górznej.pdf
 • Uchwała nr 1/OR/2021/22 z dnia 14.12.2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wyróżniania rozpraw doktorskich bronionych na Wydziale inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Poznańskiej.pdf
 • Uchwała nr 7/A/2021/22 z dnia 18.01.2022 r. w sprawie zmiany członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Dobrochnie Ginter - Kramarczyk w związku ze zmianą recenzenta.pdf
 • Uchwała nr 10/N/2021/22 z dnia 18.01.2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Dariusza Łukowskiego oraz dopuszczenia do publicznej obrony .pdf
 • Uchwała nr 11/N/2021/22 z dnia 22.03.2022 r. w sprawie  przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Wiesława Gila oraz dopuszczenia do publicznej obrony .pdf
 • Uchwała nr 9/A/2021/22 z dnia 22.03.2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno - technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka dr inż. Magdzie Joachimiak.pdf
 • Uchwała nr 10/A/2021/22 z dnia 29.03.2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno - technicznych mgr inż. Wiesławowi Gilowi.pdf
 • Uchwała nr 11/A/2021/22 z dnia 26.04.2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno - technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka dr inż. Dobrochnie Ginter-Kramarczyk .pdf
 • Uchwała nr 12/A/2021/22 z dnia 26.04.2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno - technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka dr inż. Bartoszowi Ceranowi .pdf
 • Uchwała nr 13/A/2021/22 z dnia 24.05.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania nadania stopnia dr hab. nauk techniczno inżynieryjnych w dyscyplinie ISiG dr inż. Łukaszowi Amanowiczowi .pdf
 • Uchwała nr 12/N/2021/22 z dnia 24.05.2022 r. w sprawach powołania recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr inż. Anny Duber .pdf
 • Uchwała nr 13/N/2021/22 z dnia 24.05.2022 r. w sprawach powołania recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. Filipa Pawlaka.pdf
 • Uchwała nr 14/N/2021/22 z dnia 24.05.2022 r. w sprawie powołania promotora w osobie dr. hab. inż. Bartosza Cerana oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej mgr inż. Agaty Mielcarek .pdf
 • Uchwała nr 15/N/2021/22 z dnia 21.06.2022 r.w sprawach powołania recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr inż. Agaty Mielcarek .pdf
 • Uchwała nr 16/N/2021/22 z dnia 21.06.2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Filipa Pawlaka oraz dopuszczenia do publicznej obrony.pdf
 • Uchwała nr 14/A/2021/22 z dnia 05.07.2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno – technicznych mgr inż. Filipowi Pawlakowi .pdf
 • Uchwała nr 15/A/2021/22 z dnia 05.07.2022 r. w sprawie powołania Komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka wszczętego na wniosek dr. inż. Łukasza Amanowicza .pdf
 • Uchwała nr 17/N/2021/22 z dnia 20.09.2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. Agaty Mielcarek oraz dopuszczenia do publicznej obrony .pdf
 • Uchwała nr 18/N/2021/22 z dnia 20.09.2022 r. w sprawach powołania recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. Karola Nowaka.pdf
 • Uchwała nr 16/A/2021/22 z dnia 27.09.2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno – technicznych mgr inż. Agacie Mielcarek.pdf
 • Uchwała nr 1/N/2022/23 z dnia 18.10.2022 r.w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Duber oraz dopuszczenia do publicznej obron  .pdf
 • Uchwała nr 2/N/2022/23 z dnia 18.10.2022 r. w sprawie powołania promotora w osobie dr. hab. inż. Huberta Morańdy, prof. PP oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej mgr. inż. Kamila Lewandowskiego pdf
 • Uchwała nr 1/A/2022/23 z dnia 18.10.2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno - technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka dr inż. Łukaszowi Amanowiczowi.pdf
 • Uchwała nr 3/N/2022/23 z dnia 22.11.2022 r. w sprawie powołania promotora w osobie prof. dr. hab. inż. Piotra Oleśkowicza - Popiela  dla mgr inż. Hanny Prusak, doktorantki Szkoły Doktorskiej .pdf
 • Uchwała nr 4/N/2022/23 z dnia 22.11.2022 r.  w sprawie powołania promotorów w osobach; dr hab. inż. Dobrochny Ginter-Kramarczyk oraz dr hab. inż. Joanny Zembrzuskiej dla mgr inż. Joanny Antos – słuchaczki Szkoły Doktorskiej .pdf
 • Uchwała nr 5/N/2022/23 z dnia 22.11.2022 r. w sprawie powołania promotora w osobie prof. dr. hab. inż. Piotra Oleśkowicza - Popiela  dla mgr. SayedBehzad Rouhipour , doktoranta Szkoły Doktorskiej.pdf
 • Uchwała nr 6/N/2022/23 z dnia 22.11.2022 r. w sprawach powołania recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr inż. Marii Małek.pdf
 • Uchwała nr 2/A/2022/23 z dnia 22.11.2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno – technicznych mgr inż. Annie Duber.pdf
 • Uchwała nr 7/N/2022/23 z dnia 14.12.2022 r. w sprawie powołania promotora w osobie dr hab. inż. Małgorzaty Basińskiej, prof. PP dla mgr inż. Joanny Kubiak, doktorantki Szkoły Doktorskiej.pdf
 • Uchwała nr 8/N/2022/23 z dnia 14.12.2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Karola Nowaka oraz dopuszczenia do publicznej obrony.pdf
 • Uchwała nr 9/N/2022/23 z dnia 21.02.2023 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. Marii Małek oraz dopuszczenia do publicznej obrony.pdf
 • Uchwała nr 10/N/2022/23 z dnia 21.02.2023 r. w sprawach powołania recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr inż. Doroty Holc.pdf
 • Uchwała nr 11/N/2022/23 z dnia 21.02.2023 r. w sprawach odwołania promotora w osobie prof. dr. hab. inż. Marka Juszczaka oraz powołania promotora w osobie dr. hab. inż.  Łukasza Amanowicza w postępowaniu doktorskim mgr. inż. Dawida Czajora .pdf