Uchwały Rady Dyscypliny inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki

Rok akademicki 2020/21:

 • Uchwała nr 1/N/2020/21 z dnia 09.10.2020 r. w sprawach powołania recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. Bartosza Radomskiego.pdf
 • Uchwała nr 2/N/2020/21 z dnia 20.11.2020 r. sprawie powołania promotora w osobie dr. hab. inż. Zbysława Dymaczewskiego, prof. PP dla mgr Nchouweta M.Sechout Arouna, słuchacza SD.pdf
 • Uchwała nr 3/N/2020/21 z dnia 20.11.2020 r. w sprawie powołania promotora w osobie dr. hab. inż.Piotra Oleśkowicza - Popiela, prof. PP dla mgr inż. Zuzanny Dembowskiej, słuchaczki I roku SD.pdf
 • Uchwała nr 4/N/2020/21 z dnia 20.11.2020 r. w sprawie powołania promotora w osobie dr. hab. inż.Piotra Oleśkowicza - Popiela, prof. PP dla mgr inż. Aleksandry Gęsickiej, słuchaczki I roku SD.pdf
 • Uchwała nr 5/N/2020/21 z dnia 20.11.2020 r. w sprawie powołania promotora pomocniczego w osobie dr. inż. Mateusza Łężyka dla mgr inż. Aleksandry Gęsickiej, słuchaczki I roku SD.pdf
 • Uchwała nr 6/N/2020/21 z dnia 11.12.2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Bartosza Radomskiego oraz dopuszczenia do publicznej obrony.pdf
 • Uchwała nr 1/A/2020/21 z dnia 15.01.2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. Bartoszowi Radomskiemu.pdf
 • Uchwała nr 7/N/2020/21 z dnia 12.02.2021 r. w sprawach powołania recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. Karola Bandurskiego.pdf
 • Uchwała nr 8/N/2020/21 z dnia 12.02.2021 r. w sprawie odwołania dr hab. inż., prof. PP z funkcji promotora w przewodzie doktorskim mgr inż. Marii Teresy Małek.pdf
 • Uchwała nr 9/N/2020/21 z dnia 12.02.2021 r. w sprawie powołania prof. dr hab. inż. Haliny Koczyk na promotora w przewodzie doktorskim mgr inż. Marii Teresy Małek.pdf
 • Uchwała nr 10/N/2020/21 z dnia 13.03.2021 w sprawach powołania recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr inż. Joanny Sinackiej.pdf
 • Uchwała nr 11/N/2020/21 z dnia 09.04.2021 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Karola Bandurskiego oraz dopuszczenia do publicznej obrony.pdf
 • Uchwała nr 12/N/2020/21 z dnia 21.05.2021 r. w sprawie powołania promotora w osobie prof. dr. hab. Piotra Oleśkowicz - Popiela oraz promotora pomocniczego w osobie dr. inż. Mateusza Łężyka dla mgr. inż. Filipa Brodowskiego.pdf
 • Uchwała nr 13/N/2020/21 z dnia 21.05.2021 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Sinackiej oraz dopuszczenia do publicznej obrony.pdf
 • Uchwała nr 14/N/2020/21 z dnia 21.05.2021 r. w sprawach powołania recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr inż. Agnieszki Weychan.pdf
 • Uchwała nr 2/A/2020/21 z dnia 21.05.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Damiana Joachimiaka.pdf
 • Uchwała nr 3/A/2020/21 z dnia 11.06.2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno - technicznych mgr inż. Joannie Sinackiej.pdf
 • Uchwała nr 15/N/2020/21 z dnia 25.06.2021 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Weychan oraz dopuszczenia do publicznej obrony.pdf
 • Uchwała nr 16/N/202/21 z dnia 25.06.2021 r. w sprawach powołania recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr inż. Magdaleny Budych - Górznej.pdf
 • Uchwała nr 17/N/2020/21 z dnia 25.06.2021 r. w sprawie powołania promotora w osobie prof. dr. hab. Andrzeja Frąckowiaka oraz promotora pomocniczego w osobie dr. inż. Wojciecha Prokopowicza dla mgr. inż. Dariusza Łukowskiego.pdf
 • Uchwała nr 4/A/2020/21 z dnia 25.06.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Dobrochny Ginter - Kramarczyk.pdf
 • Uchwała nr 5/A/2020/21 z dnia 09.07.2021 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej dla dr. inż. Damiana Joachimiaka.pdf
 • Uchwała nr 6/A/2020/21 z dnia 09.07.2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno - technicznych mgr inż. Agnieszce Weychan.pdf
 • Uchwała nr 18/N/2020/21 z dnia 28.09.2021 r. w sprawie powołania promotora w osobie dr. hab. inż. Krzysztofa Walczaka, prof. PP oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej mgr. inż. Wiesława Gila.pdf
 • Uchwała nr 7/A/2020/21 z dnia 28.09.2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno - technicznych dr inż. Damianowi Joachimiakowi.pdf

Rok akademicki 2021/22:

Rok akademicki 2023/24