POSTĘPOWANIA HABILITACYJNE

Postępowanie habilitacyjne  dr inż. Bartosz Ceran wszczęte w dn. 15.10.2021r. w dziedzinie nauk inżynieryjno - technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.


Postępowanie habilitacyjne  dr inż. Magdy Joachimiak wszczęte w dn. 05.10.2021r. w dziedzinie nauk inżynieryjno - technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.


Postępowanie habilitacyjne  dr inż. Dobrochny Ginter- Kramarczyk wszczęte w dn. 24.05.2021r. w dziedzinie nauk inżynieryjno - technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.


Postępowanie habilitacyjne  dr. inż. Damiana Joachimiaka wszczęte w dn. 7.05.2021r. w dziedzinie nauk inżynieryjno - technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.


Postępowanie habilitacyjne dr inż. Izabeli Kruszelnickiej wszczęte w dn. 21.03.2019 r. w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska.