INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI

Instytut Elektroenergetyki       

http://www.epe.put.poznan.pl/

 

Dyrektor Instytutu: dr hab. inż. Piotr Przybyłek, prof. PP

» Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej

» Zakład Sieci i Automatyki Elektroenergetycznej

» Zakład Urządzeń Rozdzielczych i Instalacji Elektrycznych

» Zakład Wysokich Napięć i Materiałów Elektrotechnicznych