SEMINARIA

Plan seminariów w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2022/23

Imię i Nazwisko
Tytuł referatu
Data
mgr inż. Jacek Roman
Analiza potencjału wykorzystania instalacji zgazowania odpadów komunalnych w hybrydowym systemie wytwarzania energii elektrycznej
21.11.2022
dr inż. Radosław Szczerbowski
Polityka energetyczna Polski i Niemiec w kontekście odejścia od węgla
13.03.2023
dr inż. Bartosz Olejnik
Aparatura łączeniowa i sygnalizacyjna w głębi sieci SN - wybrane zagadnienia eksploatacyjne
17.04.2023
mgr inż. Łukasz Drużyński
Wpływ wyższych harmonicznych na degradację powierzchni elementów stykowych
22.05.2023