NAUKA
Najważniejsze zagadnienia badawcze realizowane aktualnie w Instytucie Elektroenergetyki mieszczą się w następujących obszarach tematycznych:
  • skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła,
  • odnawialne źródła energii,
  • energetyka jądrowa,
  • przesył i dystrybucja energii elektrycznej,
  • bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego,
  • diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych,
  • instalacje elektryczne.
Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych prac badawczych znajdują się w zakładkach: PROJEKTY, PATENTY i PUBLIKACJE.