INSTYTUT ŚRODOWISKA I INSTALACJI BUDOWALNYCH
INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA I INSTALACJI BUDOWLANYCH

Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych    

http://www.ee.put.poznan.pl/

https://ee2.put.poznan.pl/

Dyrektor Instytutuprof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak

 » Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza

 » Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Biogospodarki