Rada Dyscypliny

Rada Dyscypliny 2020-2024

 1. prof. dr hab. inż. Nadolny Zbigniew – Przewodniczący Rady Dyscypliny
 2. prof. dr hab. inż. Frąckowiak Andrzej
 3. prof. dr hab. inż. Mróz Tomasz
 4. prof. dr hab. inż. Oleśkowicz-Popiel Piotr
 5. prof. dr hab. inż. Wojtkowiak Janusz
 6. dr hab. inż. Bartoszewicz Jarosław, prof. PP
 7. dr hab. inż. Basińska Małgorzata, prof. PP
 8. dr hab. inż. Bartosz Ceran, prof. PP
 9. dr hab. inż. Dymaczewski Zbysław, prof. PP
 10. dr hab. inż. Gielniak Jarosław, prof. PP
 11. dr hab. inż. Jeż-Walkowiak Joanna, prof. PP
 12. dr hab. inż. Kruszelnicka Izabela, prof. PP
 13. dr hab. Michałkiewicz Michał, prof. PP
 14. dr hab. inż. Morańda Hubert, prof. PP
 15. dr hab. inż. Porowski Mieczysław, prof. PP
 16. dr hab. inż. Pruss Alina, prof. PP
 17. dr hab. inż. Przybyłek Piotr, prof. PP
 18. dr hab.  Ruczkowski Jarosław, prof. PP
 19. dr hab. inż. Siodła Krzysztof, prof. PP
 20. dr hab. inż. Ślefarski Rafał, prof. PP
 21. dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. PP
 22. dr hab. inż. Wróblewska Agnieszka, prof. PP
 23. dr hab. inż. Łukasz Amanowicz
 24. dr hab. inż. Dobrochna Ginter-Kramarczyk
 25. dr hab. inż. Damian Joachimiak
 26. dr hab. inż. Magda Joachimiak