Energetyka Przemysłowa i Odnawialna

Plany zajęć na semestr letni 2023/2024 dla kierunku Energetyka Przemysłowa i Odnawialna (aktualizacja planu)

OZNACZENIA W PLANIE ZAJĘĆ

STUDIA STACJONARNE                                       Uwaga! priorytetowy jest plan stronie WIŚiE

wykaz tygodni w s. letnim r.a. 2023/24

1 semestr Energetyka przemysłowa i odnawialna studia stacjonarne II stopnia(07.03.24)

3 semestr Energetyka przemysłowa i odnawialna studia stacjonarne II stopnia(06.03.24)

harmonogram sesji zimowej 2023/2024 studia stacjonarne (23.01.24)

STUDIA NIESTACJONARNE

harmonogram sesji zimowej 2023/2024 studia niestacjonarne (23.01.24)