INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI
PRACA
Instytut Elektroenergetyki ogłasza konkursy na następujące stanowiska:
1. Asystent badawczo-dydaktyczny
        - 1 etat w Zakładzie Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej 

ZEiGE_konkurs.pdf

2. Asystent badawczo-dydaktyczny
        - 2 etaty w Zakładzie Sieci i Automatyki Elektroenergetycznej 

ZSiAE_konkurs.pdf

3. Asystent badawczo-dydaktyczny
        - 3 etaty w Zakładzie Urządzeń Rozdzielczych i Instalacji Elektrycznych 

ZURiIE_konkurs.pdf

4. Asystent badawczo-dydaktyczny
        - 1 etat w Zakładzie Wysokich Napięć i Materiałów Elektrotechnicznych

ZWNiME_konkurs.pdf

 
Wymagania:
1. Tytuł magistra inżyniera,
2. Znajomość zagadnień związanych z szeroko rozumianą elektroenergetyką,
3. Znajomość tematyki związanej z elektrowniami, gospodarką energetyczną, sieciami wysokiego napięcia, automatyką elektroenergetyczną, instalacjami elektrycznymi, urządzeniami rozdzielczymi oraz techniką wysokich napięć. Preferowani absolwenci kierunków: Elektroenergetyka, Energetyka, Elektrotechnika,
4. Znajomość języka angielskiego, w tym specjalistycznego związanego z zagadnieniami elektroenergetycznymi,
5. Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 
Termin składania zgłoszeń: 07.07.2023 r.
Dodatkowych informacji udzielają Dyrektor Instytutu i Kierownicy poszczególnych zakładów.