DYDAKTYKA
Instytut Elektroenergetyki prowadzi kształcenie na kierunkach:
 • Energetyka na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki - I stopień studiów,
 • Elektroenergetyka na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki - II stopień studiów.
Ponadto pracownicy Instytutu prowadzą zajęcia na kierunku Elektrotechnika na Wydziale Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki – I i II stopień studiów oraz Inżynieria Lotnicza na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki - I stopień studiów.

Kierunek Energetyka
 
Zajęcia prowadzone są na studiach I stopnia w zakresie:
 • bezpieczeństwa energetycznego,
 • prawa energetycznego i zarządzania energią w systemie,
 • wytwarzania energii elektrycznej,
 • systemów i gospodarki energetycznej,
 • elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
 • przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej,
 • sterowania popytem na energię elektryczną,
 • układów izolacyjnych, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych,
 • eksploatacji i diagnostyki urządzeń oraz źródeł wytwórczych w systemie elektroenergetycznym,
 • użytkowania i przetwarzania energii.
   

 

Kierunek Elektroenergetyka
 
Zajęcia prowadzone są na studiach II stopnia w zakresie:
 • elektrowni i elektrociepłowni,
 • odnawialnych źródeł energii,
 • energetyki wodorowej,
 • sterowania i automatyki w systemie elektroenergetycznym,
 • projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) w elektroenergetyce,
 • projektowania sieci i urządzeń elektroenergetycznych,
 • diagnostyki urządzeń elektroenergetycznych,
 • systemów instalacji elektrycznych w budynkach,
 • miernictwa w elektroenergetyce,
 • maszyn elektrycznych,
 • systemów zasilania trakcji i pojazdów,
 • gospodarki elektroenergetycznej,
 • ochrony środowiska w elektroenergetyce,
 • polityki energetycznej i regulacji prawnych,
 • problemów bezpieczeństwa energetycznego.
   

 

Kierunek Elektrotechnika
 
Zajęcia prowadzone są na studiach I i II stopnia w zakresie:
 • inżynierii materiałowej,
 • bezpieczeństwa energetycznego,
 • wytwarzania energii elektrycznej,
 • elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
 • przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej,
 • ergonomii i bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych,
 • zarządzania i sterowania popytem na energię elektryczną,
 • układów izolacyjnych, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych,
 • projektowania urządzeń rozdzielczych,
 • eksploatacji i diagnostyki urządzeń oraz źródeł wytwórczych w systemie elektroenergetycznym,
 • użytkowania i przetwarzania energii,
 • miernictwa wysokonapięciowego.