INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI
O INSTYTUCIE
Początki Instytutu Elektroenergetyki w Politechnice Poznańskiej sięgają 1952 roku i są związane z powstaniem Katedry Sieci Elektrycznych oraz Katedry Urządzeń Elektrycznych Wysokiego i Niskiego Napięcia. Instytut został utworzony w 1970 roku z trzech jednostek:
 • Katedry Sieci Elektrycznych
 • Katedry Urządzeń Elektrycznych Wysokiego i Niskiego Napięcia
 • Międzywydziałowego Instytutu Nowych Źródeł Energii
   
Na stanowisko dyrektora powołano Stefana SEIDLA. Początkowo Instytut działał w strukturze trzech zakładów:
 • Zakład Układów i Sieci Elektroenergetycznych kier. Aleksander KORDUS
 • Zakład Technologii Wytwarzania Energii Elektrycznej i Gospodarki Elektroenergetycznej kier. Stanisław GÓRA
 • Zakład Aparatów i Urządzeń Rozdzielczych kier. Czesław KRÓLIKOWSKI
 
W roku akademickim 1973/74 zmieniono nazwę Zakład Technologii Wytwarzania Energii Elektrycznej i Gospodarki Elektroenergetycznej na Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej. W roku 1975 powołano czwartą jednostkę o nazwie Zakład Wysokich Napięć i Materiałów Elektrotechnicznych (kier. Stanisław GRZYBOWSKI), a dyrektorem Instytutu został Czesław Królikowski. W latach od 1996 do 2019 dyrektorem Instytutu był Józef LORENC.
 
W początkowym okresie problematyka naukowa Instytutu dotyczyła:
 • generatorów MHD
 • układów współpracy systemu elektroenergetycznego ze źródłami prądu stałego
 • badań łuku elektrycznego w próżni
 
W latach następnych zakres prac badawczych uległ pewnym zmianom i skupiał się na technologiach wytwarzania energii elektrycznej, optymalizowaniu warunków jej przesyłu i rozdziału, problemach dotyczących aparatury rozdzielczej, inżynierii materiałowej i układów wysokiego napięcia.
 
W okresie od września 2019 roku do sierpnia 2020 roku dyrektorem Instytutu był Zbigniew NADOLNY. Z początkiem 2020 roku, w wyniku zmian organizacyjnych na Politechnice Poznańskiej Instytut Elektroenergetyki został włączony do nowo utworzonego Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. Od września 2020 funkcję dyrektora Instytutu sprawuje Piotr PRZYBYŁEK.
W chwili obecnej w skład Instytutu wchodzą cztery jednostki organizacyjne: