INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI
ZAKŁAD SIECI I AUTOMATYKI ELEKTROENERGETYCZNEJ
Kierownik ZSiAE

Kierownik Zakładu

dr hab. inż. Jarosław GIELNIAK, prof. PP

jaroslaw.gielniak@put.poznan.pl

tel.: 61 665 20 24

 

Strona internetowa: epe.put.poznan.pl
Zakład Układów i Sieci Elektroenergetycznych powstał w 1970 roku jako jednostka organizacyjna Instytutu Elektroenergetyki. Organizatorem zakładu był prof. Aleksander Kordus, który kierował nim od 1970 do 1999 roku. W okresie od września 1999 do czerwca 2000 zakładem kierował  prof. Eugeniusz Mitkowski, a po Nim rolę taką pełnił prof. Adam Handke (2000 – 2005).
W roku 2006 zakład zmienił nazwę na Zakład Sieci i Automatyki Elektroenergetycznej, a jego kierownictwo objął prof. Józef Lorenc
Obecnie zakład oraz Instytut działają w strukturze Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. Od roku 2020 Zakładem Sieci i Automatyki Elektroenergetycznej kieruje prof. Jarosław Gielniak.