Data dodania

22.10.2021
Konkurs EKOinnowatorzy 2021

EKOinnowatorzy 2021 to już 3. edycja ogólnopolskiego konkursu kierowanego do studenckiego ruchu naukowego, którego celem jest wybór najbardziej ekoinnowacyjnych projektów studenckich, a także wyłonienie kół naukowych i studentów wyróżniających się w działalności naukowej i organizacyjnej o charakterze proekologicznym.

KATEGORIE KONKURSOWE

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w następujących kategoriach głównych:

KATEGORIA I

EKOinnowacyjne Koło Naukowe

KATEGORIA II

EKOinnowacyjny Projekt Studencki

KATEGORIA III

Student – EKOinnowator

Dodatkowo, w tegorocznej edycji konkursu zostało przewidzianych siedem kategorii specjalnych, które zostaną określone przez Jury konkursowe na podstawie przesłanych zgłoszeń. 

ETAPY KONKURSU

Konkurs składa się z czterech etapów:

ETAP 1:

Przyjmowanie zgłoszeń udziału w konkursie oraz przesyłanie potwierdzeń rejestracji

ETAP 2:

Cykl szkoleń online oraz udostępnienie materiałów szkoleniowych

Przewidywany zakres tematyczny szkoleń (może ulec zmianie):

  • ochrona własności intelektualnej – uczestnicy warsztatów przygotują wniosek patentowy dotyczący wymyślonej przez siebie innowacji;
  • komercjalizacja rezultatów projektu – uczestnicy warsztatów przygotują wniosek konkursowy dotyczący realizowanych przez nich przedsięwzięć;
  • prezentacja rezultatów projektu przez publikacje naukowe i popularno-naukowe – uczestnicy warsztatów przygotują manuskrypty artykułów o tematyce związanej z realizowanymi przez nich aktywnościami naukowymi;
  • prezentacja rezultatów projektu za pośrednictwem strony internetowej – uczestnicy warsztatów przygotują stronę internetową z wykorzystaniem platformy Wordpress, która zawierać będzie informacje o realizowanych przez nich przedsięwzięciach;
  • aspekty środowiskowe w działalności naukowej, badawczej i komercyjnej – uczestnicy warsztatów przygotują analizy środowiskowe komercjalizacji rezultatów prac.

Podsumowaniem cyklu szkoleń będzie test, który pozwoli sprawdzić nabytą wiedzę oraz wyłonić finalistów (do udziału w Gali Finałowej zostanie zakwalifikowanych nie więcej niż 15 projektów studenckich, 15 kół naukowych oraz 15 studentów). 

ETAP 3:

Gala Finałowa

Gala Finałowa odbędzie się w trybie hybrydowym. Każdy z finalistów będzie mógł wskazać preferowaną formę udziału – udział na miejscu lub udział zdalny. Miejscem fizycznej organizacji Gali Finałowej będzie Kopiec Kościuszki – unikalne miejsce na mapie Małopolski, stanowiące jeden z polskich Pomników Historii. Zdalne dołączenie do Gali Finałowej będzie możliwe poprzez platformę Zoom, co umożliwi połączenie w jednym czasie uczestników znajdujących się na miejscu i przed komputerami. Jednocześnie Gala będzie transmitowana za pośrednictwem portalu Facebook / YouTube. Do udziału w Gali Finałowej zostanie zakwalifikowanych nie więcej niż 15 projektów studenckich, 15 kół naukowych oraz 15 studentów. Każdy z finalistów będzie miał okazję do kilkuminutowego wystąpienia, które będzie oceniane przez Jury konkursowe. Najlepsze zgłoszenia w każdej z głównych kategorii konkursowych otrzymają nagrodę główną. Dodatkowo, nagrody specjalne otrzymają laureaci wskazani przez Jury w poszczególnych kategoriach specjalnych, które zostaną ostatecznie sprecyzowane na podstawie zgłoszeń udziału

Dodatkową nagrodą, która została przewidziana przez Organizatora dla zwycięzców konkursu, jest możliwość bezpłatnego udziału w międzynarodowej konferencji naukowej International Conference on the Clean Environment and Energy Research, zaplanowanej na rok 2022.

ETAP 4:

Wydanie pamiątkowego albumu

W specjalnie wydanym albumie zostaną zaprezentowane opisy projektów i kół naukowych, a także sylwetki studentów biorących udział w konkursie.

 

Ulotka informacyjna 

ekoinnowatorzy2021-ulotka.pdf

Więcej na stronie http://www.instytutze.org/studenci/ekoinnowatorzy/

 

PL