Data dodania

Międzywydziałowe seminarium naukowe WISiE PP i WISIM UPP
W dniu 13.04.2023 roku odbyło się międzywydziałowe seminarium naukowe ze wspólnej inicjatywy Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Poznańskiej oraz Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Podczas seminarium swój referat pt. "Polityka energetyczna Polski i Niemiec w kontekście odejścia od węgla" wygłosił pracownik Instytutu Elektroenergetyki dr inż. Radosław Szczerbowski. Referaty wygłosili także:
  • prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak (WIŚiE, PP) - "Energetyka jądrowa w Polsce-za i przeciw",
  • prof. dr hab. inż. Radosław Juszczak (WISIM, UPP) - "Klimatyczne eksperymenty manipulacyjne jako narzędzie badania wpływu zmian klimatu na torfowiska",
  • dr hab. inż. Tomasz Dysarz (WISIM, UPP) - "Zastosowanie modelowania fizycznego i numerycznego do określenia bezpieczeństwa odcinka drogi wodnej E41 w Kownie".
Ta wspólna inicjatywa ma stać się cykliczną platformą bezpośredniej wymiany informacji naukowej. Pierwsze spotkanie odbyło się w budynku Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Piątkowskiej 94, natomiast gospodarzem następnego seminarium będzie Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Poznańskiej.
MSN WISE PP i WISIM UPPMSN WISE PP i WISIM UPPMSN WISE PP i WISIM UPP
PL