Data dodania

Nagroda PTN dla dr inż. Jakuba Sierchuły!
Rozstrzygnięto edycję 2022 Konkursu Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego na najlepsze prace dyplomowe. Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2023 zdecydowała się przyznać II miejsce pracownikowi Instytutu Elektroenergetyki dr inż. Jakubowi Sierchule w kategorii prac doktorskich!
Dodatkowo komisja PTN rekomendowała rozprawę doktorską do prestiżowego konkursu organizowanego przez European Nuclear Society.
Dr inż. Jakub Sierchuła zrealizował rozprawę doktorską "Determination of the liquid eutectic metal fuel Dual Fluid Reactor design" (pol. "Określenie parametrów projektowych reaktora dwupłynowego z płynnym paliwem metalicznym") w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Promotorami pracy byli: prof. dr. hab. Mariusz P. Dąbrowski oraz dr. Zuzanna Marcinkowska.
Informacje o wszystkich wyróżnionych w konkursie pracach można znaleźć tutaj.
PL