Data dodania

PARTNERSTWO EUROPE’S RAIL JU
W związku z podpisaniem umów grantowych oraz umów konsorcjum w ramach 4 projektów flagowych Partnerstwa Europe’s Rail JU w ramach programu Horizon Europe (2021-2027) dniu 18.01.2023 w Warszawie w siedzibie Polskich Kolei Państwowych S.A. odbyło się spotkanie inaugurujące udział ekosystemu badawczo-rozwojowego zbudowanego przy PKP S.A. w tych projektach. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich podmiotów uczestniczących w ekosystemie oraz przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych i Zarządu PKP S.A.
Spotkanie stanowiło zwieńczenie dwuletnich wysiłków związanych z przygotowaniami do udziału w Partnerstwie Europe’s Rail JU.
Program spotkania:
 • wystąpienie Ministra Macieja Małeckiego
 • wystąpienie Ministra Wojciecha Murdzka
 • wystąpienie Prezesa Zarządu PKP S.A. – Pana Krzysztofa Mamińskiego
 • wystąpienie Członka Zarządu PKP S.A. – Pana Rafała Zgorzelskiego
 • prezentacja informacji o Partnerstwie Europe’s Rail JU oraz projektach, w których uczestniczy ekosystem
 • uroczyste podpisanie ścianki z logotypami każdego z zaangażowanych podmiotów przez reprezentantów (zdjęcie)
Z ramienia Politechniki Poznańskiej w spotkaniu wzięli udział:
 • prof. dr hab. inż. Jacek Pielecha, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu
 • dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut, prof. PP, Dyrektor Instytutu Budownictwa
 • dr inż. Krzysztof Łowczowski, przedstawiciel Instytutu Elektroenergetyki
Instytut Elektroenergetyki (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki) wraz z Instytutem Budownictwa (Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu) reprezentują Politechnikę Poznańską w dwóch flagowych projektach: FP3 IAM4RAIL - Holistic and Integrated Asset Management for Europe's Rail System oraz FP4 Rail4EARTH – Sustainable and green rail systems.
logotypyIE_IB_WILiT
Na zdjciu od lewej:
 • prof. dr hab. inż. Jacek Pielecha
 • dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut, prof. PP
 • Minister Wojciech Murdzek
 • dr inż. Krzysztof Łowczowski
 • dr Rafał Zgorzelski - PKP Energetyka
EU Rail Warszawa

 

PL