Data dodania

Wycieczka do Elektrociepłowni Karolin
W dniach 30.11 i 7.12.2022 odbyła się wycieczka techniczna do Elektrociepłowni Karolin EC-II (Veolia Energia Poznań S.A.), zorganizowana dla studentów kierunku Elektroenergetyka.
Studenci wraz z opiekunami (mgr inż. Krzysztof Dziarski, mgr inż. Daria Złotecka, mgr inż. Jacek Roman i dr inż. Radosław Szczerbowski) mogli zapoznać się z zakresem działalności Spółki, która obejmuje produkcję ciepła systemowego i energii elektrycznej w kogeneracji oraz wytwarzanie pary technologicznej. Podczas wycieczki uczestnicy mieli okazję poznać infrastrukturę techniczną elektrociepłowni, w szczególności gospodarkę węglową i biomasową, a także stosowane technologie oczyszczania spalin. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również nowa inwestycja w postaci magazynu ciepła. Pytania techniczne pojawiające się podczas zwiedzania spotkały się z rzeczowymi i merytorycznymi odpowiedziami fachowców. Na zdjęciach poniżej - 2 z 4 grup wycieczkowych.
Dziękujemy firmie Veolia Energia Poznań S.A. za możliwość organizacji zwiedzania obiektu!
grupa 1

 

grupa 2

 

PL