INSTYTUT ENERGETYKI CIEPLNEJ

Instytut Energetyki Cieplnej

Dyrektor Instytutu:  prof. dr hab. inż. Andrzej Frąckowiak 

https://ite.put.poznan.pl/

» Zakład Inżynierii Lotniczej

» Zakład Paliw i Energetyki Odnawialnej