KOŁA NAUKOWE

Koła naukowe działające
na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki PP.

1. Koło Naukowe Inżynierii Środowiska

Opiekun: dr inż. Łukasz Amanowicz; tel. 61 665 2524, Przewodniczący: Jędrzej Geisler

Email Koła: jedrzej.geisler.knis@gmail.com, FB: www.facebook.com/KNISPP

2.  Koło Naukowe ELECTRONUS

Opiekun: mgr inż. Krzysztof Dziarski

3. Międzywydziałowe Studenckie  Koło Naukowe Polonium

Opiekun: dr inż. Jakub Sierchuła

Przewodniczący: Mikołaj Brzeziński, email: mskn.polonium@gmail.com

FB: https://www.facebook.com/MSKNPolonium

4. Akademickie Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Przewodnicząca : Aleksandra Kopociowska, email: aksep@put.poznan.pl,
FB:
facebook.com/aksep7

5. Akademicki klub Lotniczy PP

Opiekun: dr inż. Radosław Górzeński

Przewodnicząca: Karolina Buchnat, email: akl@put.poznan.pl, FB: Akademicki Klub Lotniczy PP

Strona web: www.akl.put.poznan.pl

6. Studenckie Koło Naukowe Elektroenergetyka

FB: @SKN.Elektroenergetyka 

7. Studenckie Koło Naukowe eMobility

Opiekun: dr inż. Justyna Michalak

Przewodniczący: Jakub Krause, email: jakub.z.krause@student.put.poznan.pl; emobility.pp@gmail.com

FB:@SKN-e-Mobility