Data wydarzenia

XXXVII WARSZTATY NAUKOWE LATO Z HELEM
Plakat

Warsztaty Naukowe Lato z Helem to spotkanie zdolnej młodzieży z wybitnymi naukowcami z całego kraju i umożliwienie jej branie udziału w pomiarach naukowych w Zakładzie Fizyk Niskich Temperatur w Odolanowie Instytutu Fizyki Molekularnej w Poznaniu, które następnie opracowują i samodzielnie przedstawiają.

Tegoroczna 37 edycja warsztatów odbędzie się od 28 czerwca do 9 lipca online za pośrednictwem platformy YouTube na kanale Nauka 5.0

Organizatorzy zapewniają ciekawe tematy, konkursy z nagrodami i mamy nadzieję, że te spotkania będą zachętą do rozszerzania wiedzy z nauk ścisłych

Inauguracyjny wykład wygłosi prof. dr hab. Wojciech Nawrocik z Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu 29 czerwca 2021 o godz. 17.00 pt. „Fizyka dla nas i środowiska”.

Więcej informacji na stronach

 www.ifmpan.poznan.pl/latozhelem/ 

www.facebook.com/latozhelem