INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI
WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM

Oferta

Mobilne Laboratorium Diagnostyki Transformatorów
Laboratorium Systemu KNX i Oceny Efektywności Energetycznej Instalacji

 

Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej

Nazwa usługi
Osoba do kontaktu
Dane kontaktowe
Email. / tel.
Analiza spalin, w tym pomiar:
 • temperatury spalin,
 • temperatury powietrza do spalania,
 • zawartości O2 w spalinach,
 • zawartości CO w spalinach,
 • zawartości CO2 w spalinach,
 • zawartości NOx w spalinach ciągu (w zakresie –100...+100 Pa rozdzielczość wynosi 0,001 hPa, w pozostałym zakresie 0,01 hPa)
 • różnicy ciśnień,
 • straty kominowej,
 • współczynnika nadmiaru powietrza,
 • sprawności procesu spalania.

dr hab. inż. Bartosz Ceran
 

 

 

 

dr inż. Robert Wróblewski
 

bartosz.ceran@put.poznan.pl
tel. +48 61 665 2523
 

 


 

robert.wroblewski@put.poznan.pl
tel. +48 61 665 2523
 
Pomiar ciepła spalania substancji
stałych i płynnych z wykorzystaniem kalorymetru, takich jak:
 • torf,
 • węgiel brunatny i kamienny,
 • brykiety węgla brunatnego i kamiennego,
 • koks,
 • miał węglowy (w tym zmieszany z innymi substancjami),
 • paliwa ropopochodne i inne płynne oraz półpłynne,
 • biopaliwa,
 • biomasy (granulat, brykiety, zrębki, pellety),
 • materiały odpadowe,
 • różne niewybuchowe substancje organiczne i syntetyczne w postaci stałej i płynnej.

dr hab. inż. Bartosz Ceran
 

 

 

 

dr inż. Robert Wróblewski
 

bartosz.ceran@put.poznan.pl
tel. +48 61 665 2523
 

 


 

robert.wroblewski@put.poznan.pl
tel. +48 61 665 2523

 

 

Zakład Sieci i Automatyki Elektroenergetycznej

Nazwa usługi
Osoba do kontaktu
Dane kontaktowe
Email. / tel.
Testowanie funkcjonalności cyfrowych zabezpieczeń ziemnozwarciowych
dr inż. Bartosz Olejnik
bartosz.olejnik@put.poznan.pl
tel. +48 61  665 2581
Pomiar parametrów ziemnozwarciowych sieci SN
dr inż. Bogdan Staszak
bogdan.staszak@put.poznan.pl
tel. +48 61 665 2635
Modelowanie i analiza pracy elektroenergetycznych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych
dr inż. Krzysztof Łowczowski
krzysztof.lowczowski@put.poznan.pl
tel. +48 61 665 2270
Pomiary parametrów jakości energii elektrycznej
dr inż. Krzysztof Łowczowski
krzysztof.lowczowski@put.poznan.pl
tel. +48 61 665 2270
Pomiary rezystancji uziomów
mgr inż. Aleksandra Schött-Szymczak
aleksandra.schott-szymczak@put.poznan.pl
tel. +48 61  665 2581
Dobór nastaw zabezpieczeń ziemnozwarciowych
dr inż. Bogdan Staszak
bogdan.staszak@put.poznan.pl
tel. +48 61 665 2635
Opracowywanie kryteriów działania automatyki elektroenergetycznej
dr inż. Krzysztof Łowczowski
krzysztof.lowczowski@put.poznan.pl
tel. +48 61 665 2270
Opracowywanie kryteriów działania urządzeń elektroenergetycznych
dr inż. Krzysztof Łowczowski
krzysztof.lowczowski@put.poznan.pl
tel. +48 61 665 2270

 

Zakład Urządzeń Rozdzielczych i Instalacji Elektrycznych

Nazwa usługi
Osoba do kontaktu
Dane kontaktowe
Email. / tel.
Badania długotrwałej obciążalności prądowej urządzeń elektrycznych
  dr inż. Grzegorz Dombek 
dr inż. Karol Nowak

 

 
grzegorz.dombek@put.poznan.pl
tel. +48 61 665 2192
karol.nowak@put.poznan.pl
tel. +48 61 665 2584,
tel. +48 61 665 2493
 
Badania cieplnej obciążalności zwarciowej aparatów i urządzeń elektrycznych
Badania wytrzymałości elektrodynamicznej elementów aparatury rozdzielczej
dr inż. Karol Nowak
karol.nowak@put.poznan.pl
tel. +48 61 665 2584,
tel. +48 61 665 2493
Pomiary wielkoprądowe (AC i DC)
Obrazowanie wizyjne zdarzeń szybkozmiennych lub krótkotrwałych
Badania poziomu hałasu (w tym pomiary impulsowe)
Badania eksploatacyjne instalacji elektrycznych
dr inż. Grzegorz Dombek
 mgr inż. Łukasz Drużyński

 

 
 
grzegorz.dombek@put.poznan.pl
tel. +48 61 665 2192

 

 

lukasz.druzynski@put.poznan.pl
tel. +48 61 665-2584,
tel. +48 61 665 2493
Pomiary małych rezystancji
Badania eksploatacyjne instalacji fotowoltaicznych
Badania materiałów stykowych
Badania uziomów
Badania bezpieczeństwa eksploatacyjnego urządzeń elektrycznych powszechnego użytku
Pomiary termowizyjne
mgr inż. Krzysztof Dziarski
krzysztof.dziarski@put.poznan.pl
tel. Kom. 608 638 484,
tel. +48 61 665 2584
Szkolenia z zakresu pomiarów termowizyjnych
Szkolenia z zakresu różnych systemów automatyki budynkowej (KNX, Loxone, Fibaro, LCN)
 dr inż. Grzegorz Dombek
grzegorz.dombek@put.poznan.pl
tel. +48 61 665 2192
Badania rezystancji izolacji urządzeń elektroenergetycznych
 
  dr inż. Grzegorz Dombek 
dr inż. Karol Nowak
 
grzegorz.dombek@put.poznan.pl
tel. +48 61 665 2192
karol.nowak@put.poznan.pl
tel. +48 61 665 2584,
tel. +48 61 665 2493
Szkolenia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Grupa G1
dr inż. Grzegorz Dombek
 mgr inż. Łukasz Drużyński
grzegorz.dombek@put.poznan.pl
tel. +48 61 665 2192
lukasz.druzynski@put.poznan.pl
tel. tel. +48 61 665-2584
tel. +48 61 665 2493
Szkolenia z obsługi i programowania systemów alarmowych (Satel)
  dr inż. Grzegorz Dombek 
dr inż. Karol Nowak
 
grzegorz.dombek@put.poznan.pl
tel. +48 61 665 2192
karol.nowak@put.poznan.pl
tel. +48 61 665 2584,
tel. +48 61 665 2493

 

 

 

Zakład Wysokich Napięć i Materiałów Elektrotechnicznych

Nazwa usługi
Osoba do kontaktu
Dane kontaktowe
Email. / tel.
Badania właściwości cieczy elektroizolacyjnych:
Analiza gazów rozpuszczonych w oleju (metoda DGA – dissolved gas analysis)
 
dr hab. inż. Piotr Przybyłek
 
 
 
 
prof. dr hab. inż. Zbigniew Nadolny
 
piotr.przybylek@put.poznan.pl
tel. kom. 609 310 690,
tel. +48  61 665 2018
 
 
 
zbigniew.nadolny@put.poznan.pl
tel. kom. 607 559 474,
tel. +48  61 665 2298
Pomiar napięcia przebicia
Pomiar rezystywności
Pomiar współczynnika strat dielektrycznych
Pomiar liczby kwasowej
Pomiar zawartości wody metodą Karla Fischera
Pomiar lepkości
Pomiar gęstości
Pomiar temperatury zapłonu par oleju
Pomiar temperatury palenia par oleju
Pomiar napięcia powierzchniowego
Pomiar zawartości cząstek stałych
Pomiar przewodności cieplnej
Pomiar ciepła właściwości
Badania właściwości dielektryków stałych:
Pomiar stopnia polimeryzacji materiałów celulozowych wg PN-EN 60450
dr hab. inż. Piotr Przybyłek
piotr.przybylek@put.poznan.pl
tel. kom. 609 310 690,
tel. +48 61 665 2018
Pomiar zawartości wody w materiałach celulozowych metodą Karla Fischera
Pomiar wytrzymałości elektrycznej
prof. dr hab. inż. Zbigniew Nadolny
zbigniew.nadolny@put.poznan.pl
tel. kom. 607 559 474,
tel. +48  61 665 2298
Pomiar rezystywności
Pomiar współczynnika strat dielektrycznych
Badanie przewodności cieplnej
Pomiar ciepła właściwego
Detekcja, lokalizacja i monitoring wyładowań niezupełnych:
Metoda konwencjonalna PN-EN 60270
dr inż. Wojciech Sikorski
wojciech.sikorski@put.poznan.pl
tel. kom. 691 843 850,
tel. +48 61 665 20 35
Metoda emisji akustycznej (EA)
Metoda elektromagnetyczna wysokiej częstotliwości (HF)
Metoda elektromagnetyczna ultra wysokiej częstotliwości (UHF)
Monitoring on-line (krótko- i długookresowy) wyładowań niezupełnych
Lokalizacja źródeł wyładowań niezupełnych w transformatorach energetycznych
Projektowanie i produkcja sensorów emisji akustycznej (piezoelektrycznych przetworników ultradźwiękowych):
Wąskopasmowe (rezonansowe) piezoelektryczne przetworniki ultradźwiękowe
dr inż. Wojciech Sikorski
wojciech.sikorski@put.poznan.pl
tel. kom. 691 843 850,
tel.+48 61 665 20 35
Szerokopasmowe piezoelektryczne przetworniki ultradźwiękowe
Kalibracja przetworników emisji akustycznej zgodnie z ASTM E976-10 „Standard Guide for Determining the Reproducibility of Acoustic Emission Sensor Response”
Przedwzmacniacze emisji akustycznej
Projektowanie i produkcja okien dielektrycznych dla transformatorów energetycznych
Okno dielektryczne (poliamidowe)
dr inż. Wojciech Sikorski
wojciech.sikorski@put.poznan.pl
tel. kom. 691 843 850,
tel. +48 61 665 20 35
Aktywne okno dielektryczne z wbudowanymi przetwornikami emisji akustycznej
Okno dielektryczne z wbudowaną anteną UHF
Projektowanie i produkcja czujników wyładowań niezupełnych
Przekładniki prądowe wysokiej częstotliwości (HFCT)
dr inż. Wojciech Sikorski
wojciech.sikorski@put.poznan.pl
tel. kom. 691 843 850,
tel. +48 61 665 20 35
Anteny UHF
Diagnostyka transformatorów energetycznych
Pomiary zawilgocenia izolacji stałej transformatora i przepustów metodami FDS, PDC i RVM
dr hab. inż. Jarosław Gielniak
jaroslaw.gielniak@put.poznan.pl
tel. kom. 502 177 880
tel. +48 665 2024
Badania wibroakustyczne stanu uzwojeń
Badania PPZ metodą oscylograficzną
Pomiary rezystancji, pojemności i współczynnika strat izolacji transformatora i przepustów
Pomiary rezystancji uzwojeń
Badanie odkształceń uzwojeń transformatorów SFRA
dr hab. inż. Hubert Morańda
hubert.moranda@put.poznan.pl
tel. kom. 607 324 878
tel. +48 61 665 2035
Inne
Pomiar natężenia pola elektrycznego, magnetycznego, gęstości mocy
prof. dr hab. inż. Zbigniew Nadolny
zbigniew.nadolny@put.poznan.pl
tel. kom. 607 559 474,
tel.+48 61 665 2298
Pomiary termowizyjne
prof. dr hab. inż. Zbigniew Nadolny
zbigniew.nadolny@put.poznan.pl
tel. kom. 607 559 474,
tel. +48 61 665 2298

katalog usług PDF

 


Partnerzy przemysłowi:

Enea Operator,
Enea Serwis,
Polskie Sieci Elektroenergetyczne,
Eltel Networks,
Power Engineering Transformatory,
ABB,
PKP Energetyka,
Relpol,
Onsite HV Solutions,
Elbud Katowice,
Celsa Huta Ostrowiec,
Ethos Energy,
ZUT Energoaudyt,
Energopomiar,
P.U.H.P. ELSBUD,
Vortex Energy,
PIT-RADWAR,
Scandic Food,
Serwis AKPiA,
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich,
Mikronika,
Scheidt & Bachmann,
SPIE,
PTPiREE,
Veolia,
Jutrzenka-Colian,
Energolinia,
Power Arbor,
Agencja Promocji Inwestycji,
Amazon,
ZWSE Mega-Pol,
Ataner,
Spółka Wodna STRZEGOWA,
LOXONE,
eduCADer,
CAD-Project,
Ampio,
BleBox,
DEIMIC,
PSI,

 

PSE logoEnea logoPET logoABB logoPTPiREE logoPKP Energetyka logo
CAD-Projecj logoloxone logoveolia logoenergolinia logorelpol logomikronika logo
energopomiar logopower arbor logoScheidt & Bachmann logomegapol logovortex logoSPiE logo
ZUT Energoaudyt logoeltel logopitradwar logoAPI logoethos energy logoOnsite logo
IWNiRZ logocelsa logoElbud logoStrzegowa logoamazon logoataner logo
colian logoScandic-Food logoampio logoBleBoxDEIMIC logoPSI logo
eduCADer logo